Blog

Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayini Analizleri

Et ve Et Ürünlerinde Tür Tayini Analizleri

Etin tağşiş edilmesi, et piyasasında insan sağlığı, dini faktörler ve rekabet gibi çeşitli nedenlerle her zaman bir endişe kaynağı olmaktadır. Tüketiciler, hayvan türlerinin hızlı, kesin ve özel olarak tanımlanması ile kötü niyetli uygulamalardan korunmaya çalışılmaktadır.

Et türlerinin belirlenmesine yönelik, anatomik, histolojik, mikroskobik, kimyasal, kromatografik veya immünolojik prensiplere dayalı çok çeşitli analitik test yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin yerini günümüzde DNA temelli moleküler yöntemler almaya başlamıştır. Son yıllarda, polimeraz zincir reaksiyonuna dayalı yöntemler, et ve et ürünleri türlerini belirlemede yararlı araçlar olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemler, yüksek özgüllükleri ve duyarlılıkları ile hızlı işlem sürelerine ve düşük maliyetlere sahiptir.

Artan et fiyatları yanında et bulunabilirliğinin azalması, et üreten bazı firmaların, tağşiş yapmalarına yol açmaktadır. Bu konuda yaygın olarak yayılan işlemlerden biri pahalı etin daha ucuz veya daha düşük değerli bir etle değiştirilmesidir. Bu nedenle tüketicilerin kötü niyetli girişimlerden korunması gerekmektedir. Bu tür dolandırıcılık amaçlı et tağşiş uygulamalarını tespit etmek için, et türlerinin tanımlanmasına yönelik basit, doğru, gerçek, kesin ve hassas analiz yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılan analitik yöntemlerdeki gelişmelerle birlikte, tespit yöntemlerinin özgünlüğü ve doğruluğu da yükselmektedir. Bu nedenle son yıllarda moleküler yaklaşıma dayalı yeni yöntemler uygulanmaktadır.

Geliştirilen DNA temelli moleküler yöntemler, DNA’nın yüksek sıcaklıklarda stabilitesi, hücrelerin çoğunda mevcut olması ve yapısı nedeniyle, et türlerinin tanımlanması için özgün ve güvenilir yöntemler olmaktadır.

GIDA ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.