Kullanma Suyu Analizleri

Kullanma Suyu Analizleri

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği" kapsamında, Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Kullanma Suyu Analizleri" işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.Kullanma Sularında Gerçekleştirilen Numune Alma İşlemleri
 • Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma
 • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
 • Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma


Sularda Gerçekleştirilen Kimyasal Analizler
 • Amonyum Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Serbest Klor Tayini
 • Klorür Tayini
 • Toplam Klor Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Klorür Tayini
 • Florür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Sertlik Tayini
 • Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini


Sularda Gerçekleştirilen Fiziksel Analizler
 • pH tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini


Sularda Gerçekleştirilen Mikrobiyolojik Analizler
 • Escherichia coli Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Salmonella spp. Tespiti
 • Pseudomonas aeruginosa Sayımı
 • Clostridium perfringens Sayımı
 • Fekal Enterokokların Sayımı
 • Koloni Sayımı
 • Legionella Sayımı
 • Bakteriyel Endotoksin Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.