Atık Yağ Analizleri

Atık Yağ Analizleri

Atık yağların; geri kazanılıp kullanılabilirliği ya da bertaraf edilebilirliği "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında belirlenen kurallar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Çevre ve insan sağlığı göz önüne alınarak atık yağlar çıkaran fabrikalar, tüm depolama, nakliye ve bertaraf etme şartlarını sağlamalıdır.

Söz konusu yönetmelik kapsamında belirlenen şartları sağlayan laboratuvarlarda gerçekleştirilmelidir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Atık Yağ Analizleri" işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Organik Gıda Analizleri Kapsamında Gerçekleştirilen Analizler
  • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
  • Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini
  • Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma
  • Yalıtım Sıvıları için Numune Alma


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.