Alkol Testleri

Alkol Testleri

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde biyosidal ürünlerde "Alkol Testleri" gerçekleştirilmektedir.

Biyosidal Ürünlerde Gerçekleştirilen Alkol Analizleri
 • Alkol miktarı (hacmen %)
 • Toplam asitlik (%100’lük alkolde asetik asit cinsinden gram/hektolitre)
 • Esterler (%100’lük alkolde etilasetat cinsinden gram/hektolitre)
 • Aldehitler (%100’lük alkolde asetaldehit cinsinden gram/hektolitre)
 • Yüksek alkoller (%l00’lük alkolde metil-2 propanol 1 cinsinden gram/hektolitre)
 • Metanol (%l00’lük alkolde gram/hektolitre)
 • Buharlaşma Kalıntısı (%100’lük alkolde gram/hektolitre)
 • Uçucu azotlu bazlar (%100’lük alkolde azot cinsinden gram/hektolitre)
 • Furfural Tayini
 • Denatonyum Benzoat Tayini
 • Tersiyer Bütil Alkol Tayini
 • Dietilfitalat Tayini
 • İsopropanol Tayini
 • Benzin Tayini
 • Yoğunluk Tayini
 • Yoğunluk Tayini
 • Buharlaşma Kalıntısı
 • C14 İçeriğinin Miktarı
 • Permanganat Tayini
 • UV Testi
 • Kırılma İndisi (20oC) Tayini
 • Özgül Ağırlık Tayini
 • Distilasyon Ağırlığı Tayini
 • Uçucu Olmayan Madde Miktarı Tayini
 • Su Miktarı Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.