Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)

Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak, Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)" işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC)
 • Su Kalitesi - pH Tayini
 • Su Kalitesi - Alkalinik Tayini
 • Su Kalitesi - Su Renginin Muayene ve Tayini
 • Serbest Klor ve Toplam Klor Tayini
 • Askıda Katı Madde Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Miktarı Tayini
 • Bulanıklık Nefelometrik Metot
 • Sülfit Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Atıksu Numunelerinde ICP-MS ile Ağır Metal Tayini
 • Atık Sularda Belirli Grup Azoboyarmaddelerinin İndirgenmesi ile Açığa Çıkan Yasaklanmış Mak Amin III AI/III A2 Grup Aromatik Aminlerin Tayini
 • Atık Su Numunelerinde – Azo Boyarmaddelerden Açığa Çıkan Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler 4-Aminoazobenzene Tayini
 • Atık Sularda Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kantitatif Analizi
 • Atık Sularda Fitalat Miktarının Tayini
 • Atık Sularda Octylphenolethoxylate’ların (OPEOS), Nonylphenolethoxylate’ların (NPEOS), Octylphenol (OP) Ve Nonylphenol (NP) LC-MS MS İle Tayini
 • Su Kalitesi - Yağ ve Gres Tayini
 • Atıksu – Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot
 • Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot
 • Toplam Kheldalh Nitrojen Tayini Makro Kjeldahl Metodu
 • Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Yöntemi Ölçüm: ICP-MS Metodu
 • Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) Tayini Mikrokolumetrik Yöntem
 • Poliklorofenol Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu
 • Su Kalitesi - İletkenlik
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
 • Su Kalitesi - Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ5) Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot
 • Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot
 • Kanserojenik Boyarmaddelerin Tayini Ölçüm: LC-MS-MS Metodu
 • Organik Kalay Bileşiklerinin Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu
 • Su Kalitesi- Kültürü Yapılabilen Mikroorganizmaların Sayımı
 • Su Kalitesi-Memran Filtrasyon Yöntemi ile Pseudomonas Aeruginosa’nın Tespiti ve Sayımı
 • Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu
 • Halojenli Solventlerin Tayini Ölçüm: GC-MS Headspace Metodu
 • Glikollerin Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu
 • Disperse Boyarmaddelerin Tayini Ölçüm: LC-MS-MS Metodu
 • Alev Geciktiricilerin (Bromlu) Tayini
 • Klorlu Parafinlerin Tayini Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: LC-MS-MS Metodu
 • Perflorlu ve Polyflorlu Kimyasalların Tayini (PFCS) Ölçüm: LC-MS/MS Metodu
 • Perflorlu ve Polyflorlu Kimyasalların Tayini (FTOH&FTA) Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyonu Ölçüm: GC-MS Metodu
 • Su Kalitesi - Sıcaklık
 • Alev Geciktiricilerin (Fosforlu) Tayini
 • Su Kalitesi- Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerin Tespiti ve Sayımı


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ..