Blog

Enterobacteriaceae Sayımı

Enterobacteriaceae Sayımı

Enterobacteriaceae, gram negatif, çubuk şekilli ve fakültatif anaeroblardan biridir. Hareketli veya hareketsizdir ve spor oluşturmazlar. Bu bakteri türü, yara enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, menenjit, pnömoni ve septisemi sendromu içeren çok çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Çevrede her yerde bulunmaktadır. Toprakta, suda, bitkilerde ve hayvanların ve insanların mide ve bağırsak sisteminde tespit edilmişlerdir. Yaygın dağılımı yüzünden besin zincirini kolayca kirletmektedir. Enterobacteriaceae ailesi, salmonella gibi gıda kaynaklı bir dizi önemli patojen içermektedir.

Gıda sektöründe enterobacteriaceae, genellikle zayıf hijyen uygulamalarını veya bir üretim sürecinin başarısız olduğunu gösteren gösterge organizmalar olarak kullanılmaktadır.

Enterobacteriaceae ailesi üyeleri, gıda mikrobiyolojisini en fazla ilgilendiren bakteri türleridir. Bu gruba giren koliform bakteriler, fekal koliformlar, escherichia coli, salmonella ve birçok bakteri türü, gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında gerçekleştirilen rutin analizlerde tespit edilmekte ve sayılmaktadır. Bunlar gibi toplam enterobacteriaceae sayımı da, hijyen endeksi olarak gittikçe önem kazanmaktadır.

Gıda kontrollerinde üzerinde çokça durulan bir konu, enterobacteriaceae, toplam koliformlar, fekal koliformlar ve escherichia coli sayımı arasındaki ilişkidir. Laboratuvara alınan numunede eğer toplam enterobacteriaceae sayısı sıfır ise, toplam koliformlar, fekal koliformlar ve escherichia coli sayısı da sıfır olmaktadır. Bunun tersine, analiz edilen örnekte escherichia coli bulunmaması, fekal koliformların, toplam koliformların ve toplam enterobacteriaceae sayısının da sıfır olacağı anlamına gelmemektedir.

GIDA ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.