Mikrobiyoloji Testleri

Mikrobiyoloji Testleri

Gıdaların raf ömrü, tüketim güvenliği gibi konularda en önemli etken mikrobiyolojik yükleridir. Bir gıda maddesinde üretim, depolama, taşınma gibi süreçlerde ortam şartlarının da etkisiyle mikrobiyal gelişim görülebilir.

Bu durumun önüne geçebilmek için pastörizasyon, sterilizasyon gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Gıdanın tüketime uygun olup olmadığı ya da yapılan ısıl işlemlerinin yeterli olup olmadığının tespitinde mikrobiyolojik testler çok önemlidir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Mikrobiyolojik Test" işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Mikrobiyoloji Testleri Kapsamında Gerçekleştirilen Analizler
 • Aerobik Koloni Sayımı
 • Anaerobik Koloni Sayımı
 • Bacillus Cereus Sayımı
 • Clostirdium Perfingens Sayımı
 • Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) Aranması
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Enterococcus Sayımı
 • Escherchia coli Aranması
 • Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması
 • Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
 • Laktik Asit Bakteri Sayımı
 • Listeria spp. Aranması Aranması
 • Maya ve Küf Sayımı
 • Spesifik Mikroorganizma Sayımı
 • Stafilokokal Enterotoksin Aranması
 • Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı
 • Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
 • Rope Sporu Sayımı


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ..