Hormon ve Antibiyotik Tayini

Son yıllarda hayvanlarda hormon ve antibiyotik kullanımı dikkat çeken bir konu haline geldi. Et ve süt üretimini artırmak amacıyla sentetik östrojen ve testosteron gibi hormon ilavesi yapılmaktadır. Bu şekilde hızlı ancak doğal olmayan bir şekilde hayvanların gelişmesi sağlanmış olmaktadır.

Vücudumuzda salgılanan doğal hormonlar dışında gıda ile alınan yapay hormonlar nedeniyle sağlık sorunları oluşabilir. 96/22/EC direktifi doğrultusunda hayvanlarda sentetik hormon kullanımı, toksik etkileri nedeniyle Avrupa Birliği'nde yasaklanmıştır.

Gıdalarda bulunan hormon kalıntıları;

- Hormonal bozukluklara
- Kanserojen etkilere
- Sinirsel rahatsızlıklara neden olabilir.

Antibiyotik kullanımı ise, çoğunlukla hayvanların tedavi edilmeleri ya da hastalığı önlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Antibiyotik kullanmış hayvanların kesimi ya da sütünün alınması doğru değildir. Hayvanlarda kullanılan antibiyotikler tam metabolize olmadıkları için kolayca hayvan vücudundan atılamaz.

Bu nedenle hayvandan elde edilen gıdaya geçen antibiyotikler uzun süreli tüketim sonunda insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Hayvansal kaynaklı gıdalarda hormon ve antibiyotik kullanımına yönelik dikkate alınması gereken yönetmelikler:

- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
- Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Hormon ve Antibiyotik Tayini" test işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.