Tarafsız Analizler

Tarafsız Analizler

Labortavurlar, gerçekleştirdikleri deney, test ve analizler sırasında, gerek müşterilerinin faaliyetleri hakkında gerekse yaptıkları çalışmaların sonunda oldukça fazla bilgi edinmiş olmaktadır. Bu edindikleri bilgiler, aynı zamanda müşterilerinin tescil edilmiş haklarının korunması açısından da önemli bilgilerdir.

Etik olarak laboratuvarlarda çalışan hiç bir görevli, bu çalışmalar sırasında veya denetim ve gözetim faaliyetleri sırasında, bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını gölgeye düşürecek ve bu konuda şüphe uyandıracak bir davranışta bulunamazlar. Hemen her laboratuvar yönetimi, çalışanlarından bu yönde bir beyan almaktadır.

Hem laboratuvarlarda çalışan görevliler hem de laboratuvar yönetimi, vermiş olduğu hizmetler süresince müşterileri hakkında öğrendikleri bilgileri gizli tutmak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmamak zorundadır. Tarafsızlık Beyanı, Gizlilik Sözleşmesi, ya da başka bir isimle çalışanlardan alınan taahhüt gereğince, herkes bu beyana uygun davranmak zorundadır. Aynı zamanda laboratuvar yönetimi, bu konuyu sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.

Çalışanlardan alınan bu beyan esas olarak şu maddeleri içermektedir:

 • Yapılan her türlü çalışmada, müşteri farkı gözetilmeden ve herkese eşit olarak aynı kapsamda hizmet verilir ve aynı kurallar uygulanır.
 • Faaliyetler sırasında, ticari, mali ve her ne şekilde olursa olsun bir baskı altında kalmadan çalışmalar yürütülür.
 • Çalışmalar sırasında baskıdan kaynaklanan bir davranışta bulunulmaz.
 • Hangi büyüklükte olursa olsun bütün müşterilere bağımsız ve tarafsız hizmet verilir.
 • Çalışmaların her aşamasında, bağımsız karar verilir.
 • İş süreçlerinde doğru, güvenilir, açık, hızlı ve gizli davranma ilkelerine uyulur.
 • Çalışmalar sırasında çıkar çatışması doğuran noktalar varsa, bunlar laboratuvar yönetimine haber verilir ve tarafsızlık garanti altına alınır.
 • Faaliyet alanına giren bütün çalışmalarda, TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardı esas alınır. Bu standart, deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel koşulları açıklar. Bu koşullar, laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşullardır ve bu standardın temelinde de tarafsız olma ve bağımsız karar verme ilkeleri vardır.
 • Çalışmalar sırasında ISO 17025 standardı yanında, ulusal ve uluslararası uyulması gereken diğer bütün standartlarda dikkate alınır.
 • Hangi seviyede olursa olsun hiçbir çalışan, müşterilere ait deney, test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkaramaz.
 • Hiçbir çalışan, deney, test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, üçüncü kişiler veya başka müşteriler ile paylaşamaz.
 • Aynı zamanda bütün çalışanlar, müşterilere ait raporları korumak ve müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşun eline geçmesini önlemek zorundadır.

Sonuç olarak laboratuvar yönetimi dahil, her seviyedeki çalışanlar, deney, test ve analiz çalışmaları talep eden müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen bütün bilgilerini kormak ve gizliliğine önem vermek zorundadır. Açıklanan bu gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışta bulunan herkes, disiplin suçu işlemiş olur ve gerekli cezalar uygulanır.

Nano Labortauvar, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Çok farklı test ve analiz çalışmalarında, özellikle nano teknoloji gerektiren çalışmalarda, kimyager, mühendis, laborant ve diğer bütün çalışanları ile, kendi alanlarında eğitimli, uzman ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu