Profesyonel Ekip

Profesyonel Ekip

Laboratuvarlar ne kadar donanımlı olurlarsa olsunlar, ne kadar modern cihazlara ve ekipmanlara sahip olurlarsa olsunlar, laboratuvar yönetimi olarak ne kadar gerekli akreditasyonları almış olurlarsa olsunlar, eğer o laborautuvarda yetişmiş, eğitimli, deneyimli ve uzman bir çalışan kadrosu yoksa, başarılı olmaları mümkün değildir. Laboratuvarların faaliyetlerinde en önemli kaynak insan kayağıdır.

2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemeleri kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yapacak özel veya resmi kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

Söz konusu yönetmelik aynı zamanda laboratuvar yöneticilerinin ve laboratuvarda görev yapan kalite yöneticisinin taşıması gereken özellikleri de açıklamıştır.

Laboratuvar yöneticileri, laboratuvarda iş hijyeni ölçüm, test ve analiz sonuçlarının sağlıklı olmasından ve laboratuvarın yönetiminden sorumlu kişidir. Kalite yöneticisi ise, laboratuvar yönetim sistemlerinin kurulmasından, uygulanmasından, iyileştirilmesinden sorumlu olan ve tespit edilen eksikleri ya da uygunsuzlukları laboratuvar yönetimine bildirmek zorunda olan kişidir.

Söz konusu yasal düzenleme, bir labortavura yöneticisinin ve kalite yöneticisinin eğitim durumunu şu şekilde açıklamıştır:

  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen, Tıp, Veteriner, Ziraat, Eczacılık, Su Ürünleri Fakülteleri’nden birinden mezun olmak.
  • Fen Edebiyat Fakülteleri’nin Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri’nden mezun olmak.
  • Bu sayılanlara denk olduğu, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ülke içinde veya ülke dışındaki eğitim kuruluşlarından mezun olmak.

Deney, test ve analiz çalışmalarını yürüten personel ise, yönetmelikte, iş hijyeni ölçüm, analiz, test, numune alma işlemlerini gerçekleştiren laboratuvar yönetimi tarafından yetki verilmiş kişi olarak tanımlanmıştır. Yukarıda yöneticiler için açıklanan eğitim gereksinimlerinin, bu personel için de geçerli olduğu tartışmasızdır. Laboratuvarlarda görev yapacak her türlü çalışanın aynı eğitim düzeyine sahip olmaları gerekmektedir.

Ancak laboratuvar çalışanlarının sadece belli bir eğitimi almış olmaları yeterli kabul edilmez. Çünkü teknoloji o kadar büyük bir hızla ilerliyor ki, bir yandan test ve analizlerde kullanılan yeni cihazlar ve ekipmanlar üretiliyor, diğer yandan deney, test ve analizlerde yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Çalışanların bu gelişmelerden uzak kalması, kendilerini yetiştirmeye devam etmemeleri durumunda, bu kadronun profesyonel olmasından bahsedilemez.

Laboratuvarlarda profesyonel bir kadrodan bahsedebilmek için, hem yeterli bir eğitime sahip olmaları, hem yeni cihazları kullanabilecek yeterlikte olmaları hem de dünyadaki gelişmeleri ve yeni yöntemleri takip etmeleri gerekmektedir.

Nano Labortauvar, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Çok farklı test ve analiz çalışmalarında, özellikle nano teknoloji gerektiren çalışmalarda, kimyager, mühendis, laborant ve diğer bütün çalışanları ile, kendi alanlarında eğitimli, uzman ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu