Nano Laboratuvar Genel Müdürü Özlem Yıldırım, Uluslararası Laboratuvar Fuarı’na Katıldı

Nano Laboratuvar Genel Müdürü Özlem Yıldırım, Uluslararası Laboratuvar Fuarı’na Katıldı

Test, deney, analiz veya kalibrasyon hizmetleri sunan laboratuvarların akredite olabilmeleri, herşeyden önce hizmet kalitelerini kanıtlamalarına bağlıdır. Laboratuvarlar test sonuçlarının güvenliğini sağlamak için kalite kontrol çalışmaları yapmaktadır. Genelde iç kalite kontrol çalışmaları günlük performansın güvenliğini sağlamaya yöneliktir. Ulusal veya uluslararası seviyede dış kalite kontrol çalışmaları ise laboratuvarın faaliyet sonuçlarının doğru ve güvenilir olmasının kanıtıdır. Bu yüzden hizmet kalitesine önem veren laboratuvarlar, özellikle uluslararası yeterlik ve yetkinlik programlarına katılmaktadır.

Bu konuda ulusal düzeyde yapılmış sadece bir çalışma mevcuttur. O da TÜRKLAB ile TÜRKAK işbirliği ile ortak yürütülen bir projedir. TÜRKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Birliği’dir ve Avrupa Labortuvarlar Birliği’nin üyesidir. TÜRKAK ise Türk Akreditasyon Kurumu’dur.

Çok sayıda test, deney ve analiz çalışmalarını yapmak, denetim ve gözetim çalışmaları gerçekleştirmek ve laboratuvar hizmetleri konusunda eğitimler düzenlemek amacı ile faaliyete geçen Nano Laboratuvar kuruluşu da bu gerçekten hareket ederek, faaliyetlerini TÜRKAK, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

Nano Laboratuvar, aynı zamanda faaliyet alanına giren bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardını esas almaktadır. Bu standart, test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşulları ortaya koymaktadır. Nano Laboratuvar, bu standart açısından da yeterliliğini kanıtlamış bir kuruluştur.

Nano Laboratuvar, geçtiğimiz günlerde İsviçre’de yapılan Uluslararası Laboratuvar Fuarı’na katılmıştır. Kuruluşun Genel Müdürü Özlem Yıldırım’ın katıldığı fuar kapsamında, son çıkan laboratuvar cihazları ve ekipmanları sergilenirken, aynı zamanda değişen ve gelişen teknolojiye bağlı olarak yeni yöntemlerin tartışıldığı paneller de düzenlenmiştir.

Bu panellere de katılan Genel Müdür Özlem Yıldırım, dünyadaki yeni uygulamaları yakından izlerken aynı zamanda bu yöntemlerin ne ölçüde kuruluş bünyesinde uygulanabileceği konusunda görüş alışverişleri de yapmıştır.

Fuara katılanlar genelde, laboratuvar donatımı, cihazlar, parçalar, sarf malzemeleri, analitik cihazlar ve özel kimyasallar ile ilgili tedarikçi ve üretici firmalar olmuştur. Aynı zamanda bilgisayar, planlama ve uygulama, mühendislik ve proses mühendisliği ile ilgili katılımcılar da dikkat çekmiştir.

Fuarın ziyaretçileri ise daha çok bitki mühendisleri, kalite ve çevre yöneticileri, fabrika, üretim ve bakım yöneticileri, üretim uzmanları, üniversite öğretim görevlileri ve öğrencileri, araştırmacılar ve geliştiriciler ve doğal olarak laboratuvar yöneticileri olmuştur.

Genel Müdür Özlem Yıldırım, fuara katılımın kendileri için çok yararlı olduğunu ve labortauvar dünyasının nerelere ulaştığı konusunda önemli bir deneyim kazandıklarını söylemiştir.

Nano Labortauvar, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Çok farklı test ve analiz çalışmalarında, özellikle nano teknoloji gerektiren çalışmalarda, kimyager, mühendis, laborant ve diğer bütün çalışanları ile, kendi alanlarında eğitimli, uzman ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu