Nano Laboratuvar Demsey Üniversitesi’nde Laboratuvar Teknolojilerini Tanıttı

Nano Laboratuvar Harward Üniversitesi’nde Laboratuvar Teknolojilerini Tanıttı

Ülkemiz, Avrupa Birliği’ne katılım süreci içindedir ve ülkemizde faaliyet gösteren laboratuvarların verdikleri hizmetler de giderek artan şekilde önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde malların serbest dolaşımı için bazı temel gereksinimler belirlenmiştir. Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin belirledikleri kriterler, standartlar ve uygulamalar, bu ülkeler ile yapılacak ticaret esas alınarak bütünselleştirilmiştir. Aynı şekilde üye ülkelerin teknolojik altyapıları da benzer bir seviyeye getirilmiştir. Daha da önemlisi, kural olarak, bir kez test ve analiz edilen ürünlerin, her ülkede kabul görmesi ilkesi benimsenmiştir. Hem üye ülkeler hem de bu ülkeler ile ticaret yapan ülkeler, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde açıklanan zorunlu şartlara uymak zorundadırlar. Bu kapsamda ürünlere CE işaretinin konulması ve ürün güvenliğinin sağlanması üretici firmaların sorumluluklarına bırakılmıştır.

Avrupa Birliği, üye ülkelerde malların serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmak için Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Uygunluk Değerlendirme çalışması uygulamalarını getirmiştir. Hem direktifler hem de uygulamalarda esas olan, kamu müdahalesini sınırlamak, üretici firmaları, yükümlülüklerini nasıl yerine getirecekleri konusunda özgür bırakmaktır.

Uygunluk değerlendirmesi çalışması, ilgili düzenleme koşullarının yerine getirildiğinin incelenmesi çalışmasıdır. Ürünün risk derecesine bağlı olarak bu incelemeyi üretici firma yapabilir ve ürünlere CE işaretini koyabilir. Ya da bu incelemeyi akredite olmuş yetkili laboratuvarlardan talep edebilir.

Bir ürünün gerekli koşulları sağladığının kanıtlanması için ürünün belirlenmiş kriterlere göre uygunluğunun test ve analiz edilmesi gerekir. Bu çalışmaların ise ancak yeterlik ve yetkinliğini kanıtlamış, akredite laboratuvarlar tarafından yapılması önemlidir.

TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardıdır. Bu standarta göre, laboratuvar akreditasyonu, laboratuvarların uluslararası düzeyde tanınır ve kabul edilebilir olmasının güvencesidir. Üretici firmalar, ürün güvenliğinden emin olmak için test ve analiz çalışmalarını akredite laboratuvarlarda yaptırırlar.

Ancak bunun yanında laboratuvarların güvenilir olmasında iki etken daha vardır:

  • Laboratuvarlar, her türlü test ve analiz çalışmasını yapabilecek, son teknolojiye uygun cihazlar ve ekipmanlar kullanmalıdır.
  • Ayıca, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni test, deney ve analiz yöntemlerini de yakından takip etmek zorundadır.

Geçtiğimiz günlerde, Nano Laboratuvar kuruluşumuzun yöneticileri, laboratuvar teknolojileri konusunda, Demsey Üniversitesi’nde bir konuşma yaptılar. Konuşmalarını iki bölüm halinde yapan yöneticiler, birinci bölümde, laboratuvar teknolojilerinin dünü ve bugünü hakkında bilgiler verdiler ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak laboratuvar teknolojilerinin geleceği konusundaki görüşlerini dile getirdiler. Konuşmanın ikinci bölümünde ise, Nano Laboratuvar kuruluşu olarak, bugün hangi noktada olduklarını ve gelecekte olmak istedikleri noktayı açıkladılar.

Nano Labortauvar, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Çok farklı test ve analiz çalışmalarında, özellikle nano teknoloji gerektiren çalışmalarda, kimyager, mühendis, laborant ve diğer bütün çalışanları ile, kendi alanlarında eğitimli, uzman ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu