Nano Laboratuvar Akreditasyon Kapsamını Genişletiyor

Nano Laboratuvar Akreditasyon Kapsamını Genişletiyor

Nano Laboratuvar kuruluşu, gerçekleştirilen her türlü analiz çalışmalarının ve test sonuçlarını gösteren raporların, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli ve kabul edilebilir olması açısından, gerekli olan akreditasyon çalışmalarını tamamlamıştır.

Bilindiği gibi akreditasyon, ilgili konuda yetkili bir kuruluşun, bu konu ile ilgili faaliyet gösteren bir kuruluşa, o işleri yapması için yetki vermesi işidir. Bir kuruluş akredite olmakla, faaliyetlerinin sonuçları konusunda yetkili ve yeterli olduklarını, müşterileri için şeffaf hale getirmiş olmaktadır. Bu şekilde düzenledikleri belge ve raporların güvenirliği de artmış olmaktadır. Tabii bu sonuçları elde etmek için kuvvetli bir altyapıya sahip olmak gereklidir.

Çeşitli yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi çalışmalarında olduğu gibi, laboratuvarların da, yaptıkları test ve analiz çalışmalarının güvenilir, doğru, kesin ve hızlı sonuçlanması için, aynı zamanda düzenledikleri raporların resmi veya özel kuruluşlar tarafından geçerli kabul edilmesi için akredite olmaları gerekmektedir.

Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre uygun olup olmadıklarını tespit etmek için yapılan test, deney, muayene ve belgelendirme işlemleri de akreditasyon sistemi içinde uygunluk değerlendirmesi olarak kabul edilmektedir.

Uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların, bu arada laboratuvarların, ortak prensip ve işleyiş esaslarına göre çalışmasını sağlamak ve düzenledikleri belge ve raporların karşılıklı tanınabilirliğini temin etmek için, birçok ülke, uygunluk değerlendirme çalışmalarını düzenleyen akreditasyon birimleri kurmaktadır.

Ülkemizde, bu amaçla kurulan kuruluş, kısa ismi TÜRKAK olan Türk Akreditasyon Kurumu’dur. 1999 yılında kurulan TÜRKAK’ın kuruluş amacı şudur:

  • Laboratuar belgelendirme ve analiz çalışmalarını yürütecek kuruluşları akredite etmek.
  • Bu kuruluşların tesbit edilen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak.
  • Bu şekilde ürün veya hizmet, sistem, personel ve laboratuar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabul görmesini sağlamak.

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından hazırlanan belge, rapor ve diğer sertifikalar, uluslararası alanda kabul görmektedir. TÜRKAK, yaptığı anlaşmalar ile, Test Laboratuarları, Kalibrasyon Laboratuarları ve Muayene Kuruluşları alanlarında taraf durumundadır.

Test ve kalibrasyon laboratuarlarının tabi olduğu akreditasyon standardı, TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardıdır.

Nano Laburatuvar kuruluşu, TÜRKAK’tan akreditasyon almıştır. Ancak bunun yanında Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan da yetkiler alarak akreditasyon kapsamını genişletmiştir.

Çeşitli akreditasyon kuruluşları arasındaki güven sisteminin çalışması, akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulan şu örgütler tarafından sağlanmaktadır:

  • IAF: Uluslararası Akreditasyon Forumu
  • ILAC: Uluslararası Laborataur Akreditasyonu Birliği
  • EA: Avrupa Akreditasyon Birliği

TÜRKAK, karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan bütün akreditasyon alanlarında bu sayılan örgütlerin tam üyesi konumundadır.

Nano Labortauvar, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Çok farklı test ve analiz çalışmalarında, özellikle nano teknoloji gerektiren çalışmalarda, kimyager, mühendis, laborant ve diğer bütün çalışanları ile, kendi alanlarında eğitimli, uzman ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu