Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler biyoloji, canlılardaki biyolojik yapıyı moleküler seviyesinde inceleyen biyoloji dalıdır. Canlı organizmalarda yaşamsal öneme sahip olan proteinler, enzimler ve nükleik asitlerin yapıları, moleküler biyoloji sayesinde ortaya çıkarılmıştır. Moleküler biyolojinin gelişmesi ile birlikte hastalıkların gerçek nedenleri daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Gen teknolojisinde atılan adımlarla canlılar arasında gen alışverişi mümkün hale gelmiştir. Bugün sıkça duyulan GDO, yani Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ifadesi, gen teknolojileri kullanılarak bir canlının genlerinin başka bir canlıya aktarılması veya bir canlının genlerinde çeşitli değişiklikler yapılması anlamına gelir. Kök hücre çalışmaları da moleküler biyoloji sayesinde gelişmiş ve birçok hastalığın tedavisi için umut yaratmıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, 2010 yılında, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik çıkarılmıştır. Teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel olarak, gelişmiş biyoteknolojiler kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin neden olacağı risklerin engellenmesi amacı ile bu yönetmelik hazırlanmıştır. Bu şekilde GDO’lar yüzünden insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amaçlanmıştır.

Yönetmelik bu amacın gerçekleşmesi için de bir takım yasaklar getirmiştir:

 • GDO ve ürünlerinin onay alınmadan piyasaya sürülmesi
 • GDO ve ürünlerinin, kararlara aykırı olarak kullanılması veya kullandırılması
 • Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların üretilmesi
 • GDO ve ürünlerinin belirlenen amaçlar ve alanlar dışında kullanılması
 • GDO ve ürünlerinin bebek ve küçük çocuk besinlerinde kullanılması yasaktır.

Bu noktada moleküler biyoloji laboratuvarlarına önemli soumluluklar düşmektedir. Moleküler biyoloji laboratuvarları aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydiyle çok sayıda analizler yapmaktadır:

 • Gıdalarda ve yemlerde GMO (35S/NOS/FMV) aranması
 • Tür tayini (domuz DNA’sı aranması)
 • Tür tayini (tavuk DNA’sı aranması)
 • Mısır aranması GDO tespit ve miktar tayini
 • MON89788 (soya) GDO tespit ve miktar tayini
 • A2704 (soya) GDO tespit ve miktar tayini
 • TC1507 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini
 • DAS59122 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini
 • MON88017 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini
 • MON89034 (mısır) GDO tespit ve miktar tayini

Bütün bu analizler yapılırken, laboratuvarlarda DNA bazlı moleküler yöntemler kullanılmaktadır.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Moleküler biyoloji analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu