Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı

Aslında mikrobiyolojik analizler çok çeşitlilik göstermektedir. Bu analizlerin önemli bir bölümü tamamen kimyasal analizler niteliğindedir. Bir bölümü ise ancak uzman mikrobiyologların yapabileceği kadar tehlikeli ve zorlayıcıdır. Bu yüzden de birbirinden çok farklı analiz yöntemleri bulunmaktadır.

Gıda güvenliği konusunda ortaya konulan yeni yaklaşımlar, mikrobiyoloji analiz yöntemlerinde bir çok yenilik getirmiştir. Örneğin, mikrobiyoloji analiz laboratuvarlarında otomasyon gereklilikleri, kalibrasyon çalışmaları, akreditasyon güvenceleri, kullanılan yöntemlerin geçerli kılınması yönünde yapılan validasyon çalışmaları, standart yöntemlerin doğru uygulanması (verifikasyon) ve ölçüm belirsizlikleri gibi matematiksel esaslı uygulamalar ağırlık kazanmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak genetik esaslı analizler bu laboratuvarlarda daha fazla yapılmaya başlanmıştır.

Her ne kadar gıdaların mikrobiyolojik analiz çalışmalarında bugün için standart yöntemler geçerli olsa da, daha duyarlı sonuç veren ve daha kolay uygulanan, örneğin genetik esaslı analiz yöntemleri, yakın bir gelecekte standart analiz yöntemlerinin yerini alacaktır.

Mikrobiyoloji analiz laboratuvarında esas olarak gıdalar için şu mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır:

  • İstenmeyen mikroorganizmaların sayımı
  • Gıda kaynaklı birincil patojenlerin gıdalarda bulunup bulunmadığı testleri
  • Biyolojik stabilite testleri (ürün içinde canlı mikroorganizma olabilir ancak çoğalarak ürünü bozmaması gerekir)
  • Toksin (zehirleme) testleri

Gıda mikrobiyoloji analizleri, gıdalarda bulunması istenmeyen mikroorganizmaların kontrol edilmesi olarak tanımlanır. Ancak yararlı mikroorganizmalar kullanılarak, örneğin yoğurt elde edilmesi, gıda mikrobiyolojisi içinde değil endüstriyel mikrobiyoloji içinde yer alır.

Gıdalarda istenmeyen mikroorganizmaların kontrolü derken, sadece laboratuvar analizleri ifade edilmemektedir. Bu mikroorganizmaların bir şekilde gıdaya bulaşmasının ve gelişmesinin engellenmesi çalışmaları da bir çeşit kontroldür.

Bugün bilim ve teknolojide gelinen noktada, bir yandan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak büyük ölçekli üretim gerekirken, diğer yandan yüksek kaliteli, gittikçe küçülen ileri teknolojik ürünler ile moleküler düzeyde işlemler yapmak ihtiyacı olmaktadır. Bu yüzden laboratuvarlarda sürekli gelişen yeni analiz yöntemleri ve yeni teknolojik ekipmanların kullanılması önem taşımaktadır.

Mikrobiyoloji analiz laboratuvarında yapılan başlıca analiz çalışmaları olarak şunlar sayılabilir:

  • Aerobik koloni sayısı
  • Katı besiyerinde e.coli ve koliform sayımı
  • Maya küf sayımı
  • Konservelerde ticari sterilite kontrolü
  • Katkı maddeleri analizleri

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Mikrobiyolojik analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu