Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Kimyasal analizler belli başlı şu çalışmaları içermektedir:

  • Her türlü bitkisel ve hayvansal kökenli gıda maddelerinde bulunabilen, bakır, demir, çinko, civa, kurşun, gıda boyaları, sodyum ve benzeri katkı maddesi analizleri
  • Özellikle yaş sebze ve meyve ürünlerinin temel analizlerinden olan, pestisid (kimyasal ilaç) ve diğer kalıntı maddesi analizleri
  • Kuru gıdalarda, kurutma hatası veya yetersizliği ya da uygunsuz saklama koşulları yüzünden ortaya çıkan sorunların tespiti için yaplan mycotoksin analizleri
  • Türk Gıda Kodeksi ve Türk standartları esas alınarak ürün çeşidine göre yapılan, çözünmeyen kül, acılık, asitlik, suni boya, çözünürlük, enerji, indirgen şeker, invert şeker, karbonhidrat, saflık, serbest yağ asitleri, serbest yağ, toplam kül, toplam kül, toplam şeker, tuz ve benzeri maddelerin tesbiti için yapılan yaş kimya analizleri

Bitkisel ve hayvansal gıda maddeleri yanında, yemlerin ve yem üretiminde kullanılan katkı maddelerinin analiz çalışmaları da yapılmaktadır.

Kimyasal analiz laboratuvarlarında yapılan bütün ölçümlemelerin, kontrollerin, test ve analiz çalışmalarının güvenli sonuçlar vermesi, dolayısıyla ölçüm kalitesinin yüksek olması için, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan analiz yöntemleri uygulanmaktadır.

Diğer taraftan analiz sonuçlarının hızlı elde edilmesi ve doğru sonuçlar alınması için, bu laboratuvarlarda güncel teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve hassas teknolojik araçların kullanılması gerekmektedir.

Aynı zamanda ürünlerin Avrupa Birliği piyasalarında serbest dolaşımı için, laboratuvarların, üye ülkelerde geçerli uygulama kuralları ile uyumlu çalışması gerekmektedir. Bu yüzden de Yeni Yaklaşım Direktifi esaslarında yer alan zorunlu koşullara uygun faaliyet göstermesi gerekmektedir. Ürünlere CE işaretinin konulması için laboratuvarlardan alınacak raporların önemi büyüktür.

Bütün bu gerekliliklerin yanında laboratuvarlar, uluslararası yeterlilik testlerine katılarak, müşterileri nezdinde kendilerine güven yaratmaya çalışmaktadır.

Doğal olarak kimyasal analiz laboratuvarlarının başarılı olabilmeleri, eğitimli, deneyimli ve uzman bir çalışan kadrosuna sahip olmalarına bağlıdır. Bu laboratuvarlarda görev yapan kimyagerler, mühendisler, laborantlar ve diğer bütün çalışanlar, alanlarında yetişmiş kişiler olmak zorundadır. Laboratuvar yönetimi, teknolojik yenilikleri yakından takip edebilmek ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek için çalışanların devamlı eğitim almalarını sağlamak zorundadır.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Kimyasal analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu