Katkı Analiz Laboratuvarı

Katkı Analiz Laboratuvarı

Günümüzde gıdalarda katkı maddelerinin kullanımı artmaktadır. Bu da tüketilen gıdaların besin güvenliği konusunda endişe yaratmaktadır. Gıda güvenliği, insanların yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayacak çeşitlilik ve miktarlarda ve ekonomik olarak erişilebilir gıdaların piyasalara sunulması olarak tanımlanabilir.

Üretici firmaların gıda katkı maddeleri kullanırken göz önünde tutması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin, katkı maddeleri insan sağlığına zarar vermeyecek türden olmalıdır. Katkı maddelerinin kullanımında teknolojik bir zorunluluk olmalıdır. Katkı maddeleri, sadece yasal düzenlemelerin izin verdiği gıdalarda ve izin verdiği miktarlarda kullanılmalıdır. Katkı maddeleri, içinde kullanılan gıdanın besin değerini düşürmemelidir.

Gıda katkı maddeleri sadece ürünün kalitesinin korunması amacıyla kullanılmalıdır. Özellik itibariyle doğal, doğala özdeş veya yapay olabilir. Doğal katkı maddeleri zaten doğada var olan maddelerdir. Doğala özdeş katkı maddeleri, doğadaki benzerinin insan eliyle yapılan eşidir (örneğin vanilya). Yapay katkı maddeleri ise tamamen insan eliyle yapılmıştır ve doğada bulunmazlar.

Kullanım amaçlarına göre gıda katkı maddeleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Kaliteyi koruyan ve raf ömrünü uzatanlar
 • Gıdanın yapısını ve hazırlama, pişme özelliklerini geliştirenler
 • Aromayı ve rengi geliştirenler
 • Besin değerlerini koruyan ve geliştirenler

Fonksiyonlarına göre de gıda katkı maddeleri şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Asitliği düzenleyenler
 • Topaklanmayı önleyenler
 • Antioksidanlar
 • Lezzet (tat ve koku) maddeleri
 • Lezzet artırıcılar
 • Tatlandırıcılar
 • Renklendiriciler
 • Enzimler
 • Antimikrobiyal maddeler
 • Nitrit ve nitratlar
 • Sülfitler

Bu sınıflandırmalar, katkı maddelerini analiz eden laboratuvarların faaliyetlerini de ortaya koymuş olmaktadır. Katkı analiz laboratuvarları, faaliyetleri sırasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan 2014/2 numaralı tebliğe uygun hareket ederler. Bu tebliğ, gıdalarda kurşun, civa, kadmiyum, inorganik kalay, 3-monokloropropan 1,2-diol (3-MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) seviyelerinin kontolü amacı ile örnek alma, örnek hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemek amacı ile yayınlanmıştır. Tebliğin iki eki bulunmaktadır:

 • Ek 1: Numune Alma Usul ve Esasları
 • Ek 2: Analiz Metodu Kriterleri ve Numune Hazırlama Usul ve Esasları

Gıda katkı maddeleri, laboratuvarlarda uzun süreli ve çok detaylı güvenlik testlerinden geçirilir. Bu çalışmalarda, kimya, biyokimya, veteriner patoloji, farmakoloji, immünoloji, bakteriyoloji ve istatistik gibi birçok disiplin kullanılır.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Katkı analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu