Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Tarım ilaçları, ya da pestisitler insanlara, bitkilere ve hayvanlara zarar veren canlıların etkilerini önlemek, yok etmek veya azaltmak amacı ile kullanılan kimyasal maddeler veya madde karışımlarıdır. Pestisitler günlük yaşamda da kullanılan dezenfektanları, mantar ilaçlarını, böceksavar ilaçları, balık yemlerini ve tarım ürünlerine zarar veren organizmalara karşı kullanılan bazı kimyasal maddeleri kapsamaktadır. Kullanılan pestisitlerin büyük bir miktarı toprağa ve doğal eko sistemlere ulaşmaktadır.

Tarımsal üretimde büyük sıkıntı olan hastalıklardan ve zararlı ve yabancı otların kötü etkilerinden korunmak için, zararlılarla mücadele yönetimi ilkeleri çerçevesinde pestisit kullanılmaktadır. Pesitisit kullanımı sadece ülkemizde değil bütün dünyada yapılmaktadır. Dünyada kullanım miktarı üç milyon ton civarındadır. Ülkemiz de ise 30 bin tona ulaşmaktadır. Ancak gittikçe artan oranda pestisit kullanımı, beraberinde çok sayıda sorun da getirmektedir. Pestisit kullanımı ile zararlılarla etkili mücadele yapılıyor olsa da, diğer yandan zararlı organizmalarda dayanıklılık da artmaktadır. Bu da gittikçe pestitistlerden beklenen yararı azaltmaktadır. Bu ikilemi aşmak için, pestisit kullanımında kontrollü ve bilinçli davranmak gerekmektedir. Yasal düzenlemelerle de riskli pestisitlerin kullanımı sınırlandırılmakta ve insan ve çevre sağlığı açısından alternatifler aranmaktadır.

Pestisitlerin zararlılar üzerindeki biyolojik etkisini, ürünler üzerindeki kalıcılığını ve çevreye ve insan sağlığına etkilerini belirleyen unsurlar, pestisit formüllerinin içinde bulunan etkili maddeler ve bunların fiziksel ve kimyasal özellikleridir. Bu özellikler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı laboratuvarlarda analiz edilir ve uygun görülürse kullanımına ruhsat verilir.

Pestisitlerin kullanımında en büyük sorun kalıntı sorunudur. Bu yüzden insanların gıda güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunması için pestisit kullanımı bilinçli ve kontrollü yapılmalıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde, çevreyi ve sağlığı az etkileyen, düşük riskli veya çevre dostu pestisitler kullanılmaktadır. Ne yazık ki, Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen gıda ve yemlerin standartlara uygun olmayan parti sayısı çok yüksektir.

Ülkemizde pestisit kalıntı analizleri yapan laboratuvarlar, Avrupa Birliği tarafından da tanınan TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından ISO17025 kalite sistemi ile akredite edilmektedir.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Kalıntı analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu