İş Hijyeni Test ve Analiz Laboratuvarı

İş Hijyeni Test ve Analiz Laboratuvarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan yasal düzenlemeler kapsamında, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile ilgili olarak, veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik sunsurlar ile ilgili olarak, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak olan özel veya resmi kuruluş laboratuvarlarına yetki verilmesine yönelik esasları düzenlemektedir.

İşvereler, çalışanların güvenliğini korumakla sorumludurlar. Çalışma ortamlarında kullanılan veya işlem gören maddeler ve çalışma ortamının koşulları, çalışanlar için tehlike yaratmamalıdır. Güvenli bir çalışma ortamının varlığı ise, kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin, ölçülmesine, test edilmesine, analiz edilmesine ve değerlendirilmesine bağlıdır. Bu çalışmaları yapacak labortatuvarlar mutlaka yeterlilik belgesine sahip olmak zorundadır. Yukarıda sözü geçen yönetmelik gereğince, bu çalışmaları yapacak laboratuvarlar, yetki alacakları konularda akreditasyon standardına uygun kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve iyileştirmek zorundadırlar.

İşyerleri, iş hijyeni test ve analiz çalışmalarını şu durumlarda yaptırırlar:

 • Yaptırılan risk değerlendirme çalışması sonuçlarına göre.
 • İşyerinin faaliyeti sırasında, işyeri ortamının veya yapılan işin özellikleri gereği, kişisel maruziyet değerlerinde farklılık meydana gelirse.
 • İşyerinde görevli işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanlarının gerek görmesi durumunda.

Söz konusu yönetmeliğin ekinde, laboratuvarın iş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmetleri kapsamında akreditasyon belgesi alma zorunluluğu olan konuların istesi verilmiştir. Bunların bir kısmı şu şekildedir:

 • Kişisel solunabilir tozların konsantrasyonu
 • İşyeri ortamı solunabilir tozların konsantrasyonu
 • Kişisel gürültü maruziyeti
 • İşyeri ortamı gürültü ölçümleri
 • Kişisel titreşim maruziyeti
 • Havadaki kurşun konsantrasyonu
 • Havadaki sülfürik asit konsantrasyonu
 • Havadaki amonyak konsantrasyonu
 • Havadaki benzen konsantrasyonu
 • Havadaki toluen konsantrasyonu
 • Havadaki arsenik konsantrasyonu
 • Havadaki civa konsantrasyonu
 • Toz içerisindeki serbest silis analizi
 • Renk karşılaştırma metodu ile gaz ve buhar konsantrasyonu
 • Aydınlatma
 • Termal konfor
 • Manyetik alan ölçümleri
 • Radyasyon ölçümleri
 • Asbest ölçüm ve numune alma işlemleri

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. İş hijyeni test ve analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu