Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Genel olarak sağlık risklerini düşürmek ya da ürünlerin tüketime uygun olup olmadığını belirlemek için yapılan fiziksel analizler, piyasaya sunulan ürünlerin istenilen standarda uygunluğunu sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Fiziksel analiz laboratuvarlarının çalışma konuları genel olarak şunlardır:

 • Yeni ürün geliştirme çalışmaları
 • Ürünlerin raf ömrü çalışmaları
 • Kalite kontrol çalışmaları
 • Kalite değişiminin izlenmesi
 • Üretim süreçlerini iyileştirme çalışmaları

Fiziksel analizler çok sayıda test ve analiz kuruluşu ve laboratuvar tarafından yapılmaktadır. Laboratuvarlarda, gıdalarda renk analizi, doku analizi, viskozite analizi (akışkanlık veya akışkanlığa karşı direnç analizi), bulanıklık ölçümü ve jelatinde bloom derecesi ölçümü gibi analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarlarda aynı zamanda belli ürün gruplarına yönelik ulusal ve uluslararası AR-GE çalışmaları yürütülmekte ve endüstriyel hizmet kapsamında çok boyutlu analizler gerçekleştirilmektedir.

Fiziksel analiz laboratuvarlarında yapılan bazı analizler şunlardır:

 • Rutubet tayini
 • Kül tayini
 • Duyusal özellikler tayini
 • Yabancı madde tayini
 • Çözünen katı madde miktarı tayini
 • Bozuk tane
 • Suda çözünürlük tayini
 • Yaş ve kuru gluten miktarı tayini
 • Ham kül tayini
 • Ağırlık kontrolü
 • Toplam kül, suda çözünen ve suda çözülmeyen kül tayini
 • Çürük çekirdek, küflü çekirdek ve yabancı madde miktarı
 • Ani sıcaklık değişimine dayanım tayini
 • Kuru madde tayini

Fiziksek analizler bu sayılanlar ile sınırlı değildir. Çok daha farklı fiziksel analizler de yapılmaktadır. Fiziksel analizler, hammadde ve işlenmiş üründe yabancı maddelerin bulunup bulunmadığını tespit etmek için yapılır. Bunun yanında gıda, yem, su ve içeceklerin fiziksel analizleri de yapılmaktadır.

Yapılan analiz çalışmalarında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı trafından, Gıda Kodeksi esas alınarak hazırlanan, numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri tebliği esas alınır. Tebliğde bulunmayan analizlerde ise ulusal ve uluslararası kabul görmüş metotlar kullanılır.

Laboratuvarlarda görev yapan personelin yetenekleri, eğitim düzeyleri, uzmanlık seviyeleri ve deneyim süreleri, analizlerin sağlıklı yapılması açısından son derece önemli bir noktadır. Bunlar yanında labortatuvarlarda kullanılan ekipmanların ve teknik donanımların son teknolojiye uygun olması da doğru analizler yapılması açısından gereklidir.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Fiziksel analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu