Biyogenetik Analiz Laboratuvarı

Biyogenetik Analiz Laboratuvarı

Moleküler biyoloji ve genetik bilimi, genetik, moleküler biyoloji ve moleküler genetik ağırlıklı olmak üzere gittikçe daha popüler olmaya başlamıştır ve büyük gelişme kaydetmiştir. Topluca biyogenetik olarak ifade edilen bu alanda, yaşayan yaşamayan bütün organizmaların, moleküler seviyede yapıları, işlevleri ve bunların birbirleri ile ve çevre ile olan ilişkileri ele alınmaktadır. Biyogenetik ilminin faaliyet alanına, bitki biyolojisi, biyokimya, biyoistatistik, biyoteknoloji, fizyoloji, yapısal biyoloji, ekoloji ve evrim konular girmektedir. Ayrıca biyomateryal, ekolojik genetik, mikrobiyoloji, moleküler genetik alanında da sistematik araştırma laboratuvarları kullanılarak araştırmalar sürdürülmektedir.

Bütün bu araştırma ve çalışmaların ana hedefi, giderek tükenen dünya kaynaklarını korumak ve artan nüfusun özellikle beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak önlemler almaktır. Kaynakların bilinçsizce kullanımı sonucu, hava katmanları ve içme suları kirlenmiş ve toprağın besleyici özellikleri ciddi anlamda bozulmuştur. Gıda yetersizliği ve sağlık sorunları tehlike sinyalleri vermektedir. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği konusundaki çalışmalar bu açıdan son derece önemlidir. Bitki ve hayvan genleri üzerinde yapılan çalışmalar, daha kısa sürede ve daha verimli ürün elde etmeye yöneliktir.

Son yıllarda biyoteknoloji gelişmeleri sayesinde, canlıların DNA dizilişleri laboratuvar ortamlarında değiştirilmekte ve bakteri, bitki ve hayvan gibi organizmalara aktarılmaktadır. Biyoteknolojik teknikler kullanılarak yapılan bu çalışmalar, tarımda olduğu gibi tıp ve sanayi dallarında birçok yararlı sonuçlar vermektedir.

Diğer birçok alanda faaliyet gösteren laboratuvarlar gibi, biyogenetik analiz laboratuvarı da, faaliyetleri sırasında TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardına uymaktadır (Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar). Bu laboratuvarlarda çalışan görevliler, kimya, biyolojik tıp, mühendislik eğitimi almış, alanlarında yetenekli, uzman ve deneyimli kişiler olmak zorundadır. Aynı zamanda teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek için gerekli eğitimlere sürekli olarak katılımları sağlanmalıdır. Ayrıca biyogenetik labortatuvarlarında kullanılan cihazların, ekipmanların ve teknik donanımların son teknolojiye uygun olması gerekmektedir. Bu sayılan konulara dikkat edilmemesi halinde, sağlıklı ve doğru analizler yapılması mümkün olamaz.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmakta, ayrıca çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Bu faaliyetlerin yanında kuruluşumuz bir takım denetim ve gözetim çalışmaları ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyacak kuruluşlar, taleplerini online olarak site üzerinden gönderebilir. Ya da ilgili form doldurularak gönderilirse, kuruluşumuz en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Biyogenetik analiz gereksinimleri dahil her türlü analiz taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu