Yönetim Taahhüdü

Yönetim Taahhüdü

Nano Laboratuvar olarak kuruluşumuz, temel olarak şu sayılan hizmetleri vermektedir:

  • Geniş bir yelpazede test ve analiz çalışmaları
  • Denetim ve gözetim çalışmaları
  • Eğitim çalışmaları

Bu hizmetleri verirken her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeye çalışan kuruluşumuz, yönetim olarak da müşterilerine bir takım taahhütler altına girmiş olmaktadır.

Nano Labortauvar, herşeyden önce, tarafsızlık, yeterlilik ve karar verme yetilerine zarar verecek ya da çalışma bütünlüğüne olan güveni sarsacak hiçbir faaliyetin içinde bulunmaz.

Nano Labortauvar, yöneticilerinin ve çalışanlarının, yapılan işin kalitesini kötü yönde etkileyecek nitelikte hiçbir ticari, mali veya benzer etkilerden ve baskılardan etkilenmesine izin vermez.

Nano Labortauvar yöneticileri, menfaat çatışmalarının olduğu durumlarda, bunu açık ve uygun bir şekilde beyan edecektir.

Nano Labortauvar yönetimi, çalışanların her türlü test, analiz, denetim ve gözetim çalışmalarında, ilgili yasal düzenlemelere göre işlem yapmasını güvence altına alacak, gerekli iş süreçlerini hazırlamıştır.

Nano Labortauvar, faaliyet alanına giren bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardına uygun hareket etmektedir. Ayrıca çalışmalarında, diğer ulusal ve uluslararası standartları da göz önünde tutmaktadır. Nano Laboratuvar, test, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini verirken, yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşullara sahiptir.

Nano Labortauvar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerinin, bu çalışmalar ve sonunda üretilen raporlar dahil her türlü bilgilerini saklayacak önlemleri almıştır. Müşterilere ait gizli bilgiler ve tescil edilmiş haklar korunacak ve bu bilgiler hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Nano Labortauvar, eğitimli, deneyimli ve uzman bir kadro ile faaliyet göstermektedir. Birbirinden farklı ve kapsamlı test ve analiz çalışmalarında, özellikle nano teknoloji gerektiren çalışmalarda, kimyager, mühendis, laborant ve teknisyenler ile, kendi alanlarında eğitimli, uzman ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahiptir.

Nano Labortauvar aynı zamanda, yapılan test ve analizlerin hassasiyetini ve kesinliğini sağlamak amacı ile, en son teknoloji ürünü cihaz ve ekipmanları kullanmaktadır.

Nano Labortauvar yönetimi, standartlara uygun şekilde tedarikçilerini seçmiştir ve izlemektedir. Laboratuvar hizmetlerinden yararalanan müşterilerden gelecek herhangi bir şikayet ve öneri, süratli bir şekilde ele alınmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Nano Labortauvar yönetimi, laboratuvar hizmetlerinin sınırlı verilebildiği durumlarda veya hiç verilemediği durumlarda, temel hizmetlerin sürdürülebilmesini sağlamak üzere acil durum planları hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

Nano Laboratuvar yönetimi, ayrıca Kalite Yönetim Sistemi’nin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürdürülebilmesi için, kalite politikalarını belirlemiş ve hedeflerini açıklamıştır. Kalite hedefleri ölçülebilir niteliktedir ve kalite politikası ile uyumludur.

Laboratuvarımız, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Aynı zamanda yapılan test ve analiz çalışmalarının ve düzenlenen raporların değer ifade etmesi açısından faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu