Prosesler

Prosesler

Nano Laboratuvar kuruluşumuz faaliyet gösterdiği bütün alanlarda proseslerini yazılı hale getirmiş ve bütün çalışanların ulaşabileceği bir ortama koymuştur. Kalite Yönetim Sistemleri’nin de bir gereği olarak iş süreçlerini dokümante eden ve bu süreçlere uygun faaliyet gösteren kuruluşumuz, gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetler ile de proseslerini canlı ve güncel tutmakta ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

Ürün kalitesini tespit etmek için faaliyet gösteren Nano Laboratuvar kuruluşumuz, bu anlamda çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik test ve analiz çalışmaları yapmaktadır. Bunun yanında, hijyen sanitasyon, temiz oda, hava mikrobiyolojisi ve laboratuvar kurulum danışmanlığı gibi bir takım denetim ve gözetim çalışmalarını sürdüren kuruluşumuz test ve analizlerini yaptığı hemen her konuda eğitim hizmetleri de vermektedir.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, nano teknolojinin gelişmesine bağlı olarak gittikçe hassaslaşan ve kesinlik oranları artan proses yöntemlerini ve cihaz ve ekipmanları kullanmaya özen göstermekte ve teknolojik alt yapısını buna uygun tutmaya çalışmakta, bu alanda yatırım yapmaktan kaçınmamaktadır. Proseslerin hızlı, güvenilir, doğru ve kesin sonuçlanması için, modern cihazların kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Bütün proseslerde başta TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili bütün standartları ve yasal düzenlemeleri göz önünde tutmaktadır. Nano Laboratuvar, test, analiz ve kalibrasyon hizmetlerini verirken, yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşullara sahiptir.

Bunun yanında, yapılan her türlü analiz çalışmalarının ve test sonuçlarını gösteren raporların ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli ve kabul edilebilir olması için de, kuruluşumuz akreditasyon çalışmalarını tamamlamıştır ve faaliyetlerini, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

Nano Laboratuvar olarak gerçekleştirilen prosesler aşağıda sayılmıştır:

 • Gıda Analizleri
  • Fiziksel Analizler
  • Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Katkı Analizleri
  • Kalıntı Analizleri
  • Mineral Analizleri
  • Mikotoksin Analizleri
  • Moleküler Biyoloji Analizleri
  • Dioksin Analizleri
 • Su Analizleri
  • Fiziko - Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Havuz Suyu Analizleri
 • Yem Analizleri
  • Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Yem Katkı Analizleri
 • PCR Analizleri
 • DNA İzolasyonu Analizleri
 • GDO Analizleri
 • Metal-Mineral Analizleri
 • İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Analizleri
  • Toz Ölçümü
  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü
  • El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
  • Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Kimyasal Madde Maruziyeti ve Ortam Gaz Ölçümleri
 • Denetim ve Gözetim Hizmetleri
  • Hijyen Sanitasyon Denetimleri
  • Temiz Oda Analizleri
  • Hava Mikrobiyolojisi Analizleri
  • Laboratuvar Kurulum Danışmanlığı

Bütün bu sayılan prosesleri gerçekleştirmek için tam donanımlı laboratuvarlara sahip olan kuruluşumuz, bir yandan da gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulacak yeni proseslere de hazırlıklıdır.

Laboratuvarımız, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Herhangi bir test ve analiz çalışması veya denetim ve gözetim çalışması ya da eğitim talebi bu internet sitesi üzerinden yapılabilir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu