Gizlilik ve Tarafsızlık

Gizlilik ve Tarafsızlık

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, çok seçkin bir ekip ile müşterilerine hizmet vermektedir. Eğitimli, deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet veren kuruluşumuzda, çok yetenekli kimyagerler, mühendisler, laborantlar ve teknisyenler görev yapmaktadır. Böylesine güçlü bir kadro ile hızlı, kaliteli ve güvenilir bir hizmet veren kuruluşumuz, ayrıca çalışan bütün personele bir gizlilik ve tarafsızlık beyannamesi imzalatmaktadır.

Tarafsızlık ve gizlilik beyannamesinin esasını şu kurallar teşkil etmektedir:

 • Nano Laboratuvar, bütün müşterilerine bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir.
 • Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetilmeden, herkese eşit olarak uygulanmaktadır.
 • Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmaları veya denetim ve gözetim faaliyetlerinde, bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmamaktadır.
 • Aynı şekilde hiçbir çalışan, faaliyetleri sırasında, ticari, mali ve her ne şekilde olursa olsun bir baskı altında kalmayacak, çalışmalarında baskıdan kaynaklanan bir davranış sergilemeyecektir.
 • Faaliyetlerinin her aşamasında tarafsız davranışın öneminin anlaşılması sağlanmakta ve çıkar çatışması olabilecek noktalar farkedilerek bunlar kuruluş lehine yönetilmekte ve tarafsızlık garanti altına alınmaktadır.
 • Bütün çalışanlar, faaliyet alanlarına giren bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025:2010 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardını esas almaktadır. Bu standart, test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların yeterliliklerinin tanınması için gerekli koşulları ortaya koymaktadır. Nano Laboratuvar, bu standart açısından yeterliliğini kanıtlamış bir kuruluştur.
 • Bütün çalışanlar, TS EN ISO/IEC 17025:2010 standardı yanında, aynı zamanda ulusal ve uluslararası uyulması gereken diğer bütün standartlara uygun faaliyet göstermektedir.
 • Bütün çalışanlar, bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine tam uymaktadır.
 • Bütün çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini kormakta ve gizliliğine önem vermektedir. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına önem vermektedir.
 • Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkarmamaktadır.
 • Hiçbir çalışan, müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye göstermemektedir.
 • Müşterilere ait raporların müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşa ulaşması engellenmektedir.
 • Bütün bu sayılan gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine aykırı davranışta bulunan bir çalışan, ünvanı ve yetkisi ne olursa olsun disiplin suçu işlemiş olur ve gerekli cezalar uygulanır.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, çok geniş bir yelpazede müşterileri hizmet vermektedir ve son derece nitelikli personel ile çalışmaktadır. Hepsi de kendi alanlarında eğitimli, deneyimli ve yetkindir.

Laboratuvarımız, çok sayıda kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapacak güçtedir ve http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermektedir. Aynı zamanda yapılan test ve analiz çalışmalarının ve düzenlenen raporların değer ifade etmesi açısından faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu