İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Analizleri

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Analizleri

İşveren kuruluşlar için çalışanların güvenliği birinci öncelik olmalıdır. İşyerinde bulunan, kullanılan veya bir şekilde işlem gören maddeler ve çalışma ortamının koşulları, çalışanlar için tehlike yaratmamalıdır. Bunların zararlı etkilerinden çalışanlar korunmalıdır. Güvenli bir çalışma ortamı için de, hem çalışma ortamına hem de çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin, ölçümlenmeleri, test edilmeleri, analiz edilmeleri ve değerlendirilmeleri gerekmektedir. Bunu ise ancak yeterlik belgesine sahip olan laboratuvarlar yapabilirler.

İşveren kuruluşlar, risk değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini yaptırırlar. Eğer faaliyet sırasında işyeri ortamının veya yapılan işin özellikleri gereği kişisel maruziyet değerlerinde farklılık oluşursa, işyerinde görevli işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanları gerek görmesi halinde, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yeniden yapılmalıdır.

Bütün bu sayılan konular, 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Bu yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelerine uygun şekilde çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik hertürlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler ile ilgili olarak iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya devlete ait laboratuvarlara yetki verilmesine ilişkin kuralları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

2012 yılında çıkarılan tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca hazırlanan bu yönetmelik, bu yasa kapsamına giren işyerlerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak kuruluşları kapsamaktadır. Bu çalışmaları yapacak laboratuvarlar, yetki alacağı konularda akreditasyon standardına uygun kalite yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve iyileştirmek zorundadır.

Bu alanda faaliyet gösteren laboratuvarlar, esas olarak aşağıda sayılan ölçüm, test ve analizleri yapmaktadırlar:

  • Toz ölçümü
  • Kişisel gürültü maruziyet ölçümü (lex, 8 saat)
  • Çalışma ortamı gürültü ölçümü
  • El-kol titreşimi kişisel maruziyet ölçümü
  • Tüm vücut titreşimi kişisel maruziyet ölçümü
  • Termal konfor ölçümü
  • Aydınlatma ölçümü
  • Kimyasal madde maruziyeti ve ortam gaz ölçümleri

Gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri ve benzeri çok sayıda ölçüm, test ve analiz çalışmaları yapmak üzere kurulan Nano Laboratuvar kuruluşumuz, iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri de yapmaktadır. Bu konuda da deneyimli ve güçlü bir kadro ve altyapı ile hizmet veren kuruluşumuzun temel ilkesi, titiz ve kaliteli hizmet anlayışı ile tarafsız, eşit ve dürüst faaliyet göstermektir.

Bu sayılan hizmetleri kuruluşumuz, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. Çeşitli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine ihtiyaç duyulması halinde, talepler online olarak site üzerinden gönderilebilir, veya ilgili form doldurularak kuruluşumuz tarafından aranması sağlanabilir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nde de açıklandığı üzere, kuruluşumuz, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak faaliyet göstermektedir. Her türlü ölçüm, test ve analiz gereksinimleriniz için, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu