Eğitimler

Eğitimler

Çeşitli kuruluşların ve özellikle laboratuvarların, eğitimli, deneyimli ve uzman bir personel kadrosuna sahip olmaları çok önemlidir. Laboratuvarlarda mühendisler, kimyagerler ve laborantlar, kısaca konularında yetişmiş uzmanlar çalışmaktadır. Yine de teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek için çalışanların sürekli eğitime ihtiyaçları bulunmaktadır.

Genel olarak bu konuda verilen eğitimler şunlardır:

 • Gıda Mikrobiyolojisi Eğitimleri

Gıda mikrobiyolojisi, esas olarak gıdaların hazırlanması ve taşınması sırasında eksik veya yanlış uygulamalar sonucu gıdaları bozan ve insanların sağlığını etkileyen mikroorganizmalarla ilgilenen bir bilim dalıdır.

Gıda mikrobiyolojisi alanında verilen eğitimler ve konu başlıkları kısaca şu şekildedir:

  • Temel Mikrobiyoloji Eğitimi
   • Mikrobiyoloji hakkında genel bilgiler
   • Mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler
   • Mikroorganizma kültür yöntemleri
   • Mikroorganizmaların incelenmesi
   • Mikroorganizma ekim ve sayım yöntemleri
  • Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuar Eğitimi
   • Laboratuvarların fiziksel yerleşimi
   • Laboratuvarlarda kullanılan araçlar ve özellikleri
   • Laboratuvarlarda uyulması gereken kurallar
   • Gıda mikrobiyolojisinde önemli olan mikroorganizma grupları
   • Gıda mikrobiyolojisi analiz metotları
   • Besiyeri hazırlama, analiz için örnek alma, ekim, sayım ve doğrulama testleri
   • Referans mikroorganizmaların saklama ve depolama yöntemleri
   • Laboratuvarlarda kalite kontrol çalışmaları
  • Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında TS ISO/IEC 17025 Uygulamaları ve Akreditasyon
   • TS EN ISO/IEC 17025 ve akreditasyon tanımı, önemi ve kapsamı
   • TS EN ISO/IEC 17025 ve akreditasyon kavramlarının temel prensipleri
   • Yönetim Şartları ve Teknik Şartlar’ın (Madde 4 ve 5) mikrobiyoloji laboratuvarlarında uygulanması
   • Akreditasyon sürecine geçme
  • Mikrobiyolojik Metotlarda Validasyon ve Belirsizlik Eğitimi
   • Validasyon parametleri
   • Validasyon planı
   • Ürün grupları seçimi
   • Örnek kirletme metotları
   • Validasyon çalışmalarının yapılması
   • Validasyon sonuçlarının değerlendirilmesi
   • Validasyon raporlarının hazırlanması
   • Belirsizlik raporlarının hazırlanması
   • Sonuçların raporda gösterilmesi
  • Mikrobiyolojik Uygunsuzluk Değerlendirme Eğitimi (Mevzuat Eğitimi)
   • Türk Gıda Kodeksine göre limitlerin kullanımı ve analiz edilmiş ürünlerdeki uygunluk ve uygunsuzluk kriterlerinin belirlenmesi
   • EC 1441/2007 Microbiological Criteria for Foodstuffs limitlerinin kullanımı ve analiz edilmiş ürünlerdeki uygunluk ve uygunsuzluk kriterlerinin belirlenmesi
  • Mikrobiyoloji Laboratuarı Kurulum Eğitimi
   • TS ISO/IEC 17025 standardına göre mikrobiyoloji laboratuvarlarının özellikleri ve laboratuvar kurulumu
 • Kimyasal Analiz Eğitimleri

Gıda güvenliği konusu gittikçe daha çok önemsenmeye başlanmış ve bugünün dünyasında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Bütün et ve et ürünlerinin, un ve unlu ürünlerin, süt ve süt ürünlerinin, şeker ve şekerli gıdaların, Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları Enstitüsü standartları ve Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne uygun şekilde analizleri yapılmakta ve yasal düzenlemelere uygunluğu denetlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Kimyasal analizler konusunda verilen eğitimler kısaca şu şekildedir:

  • TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardı eğitimi (Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar)
  • Ulusal ve uluslararası kabul gören kimyasal analiz yöntemleri eğitimi
  • Kimyasal analiz laboratuvarları numune kabul kriterleri eğitimi
  • Tüketici sağlığını etkileyen gıdaların kalitesini belirleyen konular eğitimi
  • Laboratuvarlarda kullanılan ekipmanlar ve teknik malzemeler eğitimi
  • Kullanılan cihazların dönemsel kalibrasyon yöntemleri eğitimi
  • Demir, alüminyum, bakır, çinko ve kurşun gibi ana metallerinin kimyasal analiz eğitimi
  • Kimyasal analiz sonuçlarına göre malzeme değerlendirme eğitimi
  • Kimyasal analiz laboratuvarları kurulumu eğitimi
  • Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi eğitimi
  • Klinik dışı mikrobiyoloji ve su kimyasal analiz eğitimi
 • Kimya ve Biyogenetik Eğitimleri

Biyoteknoloji ve gen mühendisliği çok popüler bilim dallarıdır ve eş anlamlı olarak kullanılır. Oysa gen mühendisliği, DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilenir. Biyoteknoloji ise gen mühendisliği yöntemlerini araç olarak kullanır. Biyoteknolojinin amacı mühendislik ilkelerini ve temel bilimleri kullanarak, hammaddeden kısa sürede ürün elde etmektir. Biyotekoloji uygulamalarında belirli bir özelliği taşıyan genler alınarak başka bir canlıya aktarılır. Gen mühendisliği ise, canlıların kalıtsal yapılarını değiştirir ve onlara yeni özellikler kazandırmaya çalışır.

Kimya ve biyogenetik konusunda verilen eğitimler kısaca şu şekildedir:

  • TS EN ISO/IEC 17025 Uluslararası laboratuvar akreditasyonu standardı eğitimi (Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar)
  • Ulusal ve uluslararası kabul gören analiz yöntemleri eğitimi
  • Kimyasal analiz laboratuvarları numune kabul kriterleri eğitimi
  • Laboratuvarlarda kullanılan ekipmanlar ve teknik malzemeler eğitimi
  • Kullanılan cihazların dönemsel kalibrasyon yöntemleri eğitimi
  • Kimya ve biyogenetik analiz laboratuvarlarında TS ISO/IEC 17025 uygulamaları ve akreditasyon eğitimi
  • Kimya ve biyogenetik analiz laboratuvarları kurulumu eğitimi
  • Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi eğitimi
 • Laboratuvar Genel Eğitimleri

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren laboratuvarlar ile ilgili olarak birçok yasal düzenleme çıkarılmıştır. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü tarafından uygulanan bir takım standartlar da yayınlanmıştır. Bütün bu düzenlemeleri kapsamak üzere laboratuvar genel eğitimleri verilmektedir:

Laboratuvar genel eğitimleri ve konu başlıkları kısaca şu şekildedir:

  • Laboratuvar Yönetim Sistemleri Eğitimleri
   • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar temel eğitimi
   • TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar iç tetkik eğitimi
   • TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyleri için genel kurallar
   • TS EN ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar
   • Ölçüm belirsizliği
  • Kalibrasyon Eğitimleri
   • Genel metroloji
   • Sıcaklık kalibrasyonu
   • Terazi kalibrasyonu
   • Hacim kalibrasyonu
   • Basınç kalibrasyonu
   • Biyomedikal kalibrasyonu
   • Elektriksel kalibrasyon
   • Uzunluk (boyut) kalibrasyonu
  • Uygulamalı Metot Eğitimleri
   • Kimya, gıda, ambalaj, tekstil grubu uygulamalı laboratuvar eğitimleri
   • Elektroteknik, makina ve enerji grubu uyuglamalı laboratuvar eğitimleri
   • Tahribatsız muayene eğitimleri
   • Yapı malzemeleri uygulamalı laboratuvar eğitimleri

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, çeşitli analiz çalışmaları yanında çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik testler ve denetim ve gözetim çalışmaları da yapmaktadır. Bütün bu faaliyetlerin yanında bir takım eğitimler de düzenleyerek, işletmelerin ve laboratuvarların eğitim açıklarını kapatmaya çalışmaktadır.

Kuruluşumuz, sayılan bu faaliyetlerini, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. Gereksinim duyulması halinde, talepler online olarak site üzerinden gönderilebilir, ya da ilgili form doldurularak kuruluşumuz tarafından aranması sağlanabilir.

Nano Laboratuvar kuruluşu olarak bütün faaliyetlerimizi, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığımız yetkiye dayanarak gerçekleştiriyoruz. Her türlü eğitim taleplerinizi http://nanolaboratuvar.com internet sitesi yönetici ve çalışanları karşılamaya hazırdır.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu