Denetim ve Gözetim Hizmetleri

Denetim ve Gözetim Hizmetleri

Laboratuvarlar için sadece analiz ve testlerin yapılması değil bunun yanında çeşitli denetim ve gözetrim çalışmalarının da yapılması önemli bir faaliyettir. Hijyen sanitasyon denetimleri, temiz oda analizleri, hava mikrobiyolojisi analizleri ve laboratuvar kurulum danışmanlığı bu tür faaliyetlerdir. Aşağıda bu faaliyetler hakkında kısa bilgiler verilmiştir:

  • Hijyen sanitasyon denetimleri

Gıda hijyen ve sanitasyon denetimleri, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların daha temiz ve hijyenik koşullarda üretim yapmaları ve tüketicilerin, gıda güvenliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Basitçe, gıdaların üretiminden son tüketiciye sunulmasına kadar uyulması gereken gıda hijyeni kurallarına uygunluğunun denetlenmesidir.

  • Temiz oda analizleri

Temiz oda, hava kalitesi, ısısı, nem oranı ve hava basıncı belli değerlerde düzenlenen ve içindeki partikül ve mikro organizmaların kontrol altında tutulduğu alandır. Temiz oda analizleri, bu özelliklerin ölçülmesi amacı ile yapılmaktadır. Özellikle insan sağlığını etkileyen hastane, ilaç, laboratuar ve gıda sektörlerinde temiz oda bulunması ve bu odaların standartlara uygun olduğunun, tarafsız kuruluşlar tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

  • Hava mikrobiyolojisi analizleri

Ortamın hava kalitesi, güvenli gıda, ilaç veya kozmetik ürünlerin üretim aşamalarında önemli bir faktördür. Ortamın sıcaklığı, nemi, hava akımı, tesisin faaliyet alanı, konumu ve yapısal özellikleri, havanın mikrobiyolojik özelliklerini etkileyen faktörlerdir. Ayrıca işletmenin havalandırma sistemlerinin konumu, çalışması ve tasarımı da etkileyici faktörlerdir. Havanın mikrobiyolojik kirlenmesinde bakterilerin, virüslerin ve mite’ların yanında, polenlerin ve mikrobiyel uçucu bileşiklerin etkisi fazladır. Çeşitli laboratuvarlarda yapılan hava mikrobiyolojisi analizlerinde, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği ve Tüketime Hazır Gıdalarda Hijyen Kriterleri Rehberi esas alınmaktadır.

  • Laboratuvar kurulum danışmanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’te açıklanan özelliklerde ve koşullarda laboratuvarların kurulmaları ve faaliyet göstermeleri uzmanlık gerektiren bir çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bu açıdan labortavuar kurulum çalışmaları, alt yapı çalışmalarından, kullanılacak ekipmanların ve sistemlerin seçimine ve bunların uygulamaya hazır hale getirilmesine kadar bir dizi çalışma gerektirmektedir.

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, sadece gıda analizleri, su analizleri, yem analizleri, PCR analizleri, DNA izolasyonu analizleri, GDO analizleri, metal-mineral analizleri yapmamakta, bunlar yanında çalışma ortamına ve çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin ölçümlemelerini yapmaktadır. Diğer yandan denetim ve gözetim çalışmalarına da ağırlık vermektedir.

Kuruluşumuz, bütün bu sayılan hizmetleri, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden vermektedir. İhtiyaç duyulması halinde, talepler online olarak site üzerinden gönderilebilir, ya da ilgili form doldurularak kuruluşumuz tarafından aranması sağlanabilir.

Kuruluşumuz, bütün faaliyetlerini, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir. Çeşitli denetim ve gözetim hizmetlerinden birini almak için, http://nanolaboratuvar.com internet sitesi yönetici ve çalışanlarına başvurmakta vakit kaybetmeyiniz.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu