Hizmetlerimiz

Laboratuvar Hizmetleri

1950’li yıllarda fizikte kuantum mekaniği kuramları belirmeye başlamış ve bilgisayar ve bilişim teknolojisinde inanılmaz gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak bilim adamları malzeme ile daha fazla ilgilenmeye başlamış ve malzeme teknolojisi, uluslararası gelişmişliğin ana göstergelerinden biri haline gelmiştir. Bugün bu gelişmeler ışığında yine devrim sayılacak nitelikte, maddeyi atomik boyutları ile incelemek ve işlemek düşüncesi ve uygulamaları, bilim ve teknolojiye yeni boyutlar kazandırmıştır. Öyle ki, gelecek yüzyılın teknolojisi olarak kabul edilen gelişmeler yaşanmış ve bu yeni döneme nanobilim veya nanoteknoloji dönemi denmiştir.

Bilim adamlarının temel yaklaşımı, her zaman önce bilim ve teknolojide var olanı anlamak ve incelemek, arkasından ihtiyaca göre yeni düzenlemeler ve buluşlar yapmaktır. Sadece doğadaki ve canlılardaki incelemeler, çok sayıda teknolojik gelişmeye yol açmıştır. Ancak zaman ilerledikçe daha hassas yapılan ölçümlemelere ihtiyaç duyulmuş ve yapılan uygulamalar sonunda malzemelerin çok farklı ve değişik yönleri ortaya çıkarılmıştır.

Örneğin, arıların bal için gittikleri kilometrelerce uzaktan, yine aynı yolu izleyerek geri dönmeleri, ipek böceğinin ipeği dokumadaki hassasiyeti ve doğadaki benzer birçok kusursuz işlem, bilim ve teknolojide yaşanan hassas ölçümlemeler ile ortaya çıkarılmıştır. İşte bu örneklerden yola çıkarak, üretilen malzemeleri mikro altı seviyelerde incelemek merakı, nanobilim ve nanoteknoloji kapılarını aralamıştır.

Daha yakın zamana kadar imalat teknolojisi olarak, sadece milimetre büyüklüğünde malzeme, kesici takımlar ile işlenebilirken veya yüksek sıcaklıkta kalıplara dökerek şekillendirilirken ya da dövülerek şekil verilirken, bugün atomsal boyutlarda malzemeyi tasarlayan ve yeni moleküller oluşturan bir imalat teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji nanoteknolojidir.

Nano, Yunanca’da cüce anlamına gelir. Nano ile belirtilen tanımlar, herhangi bir ölçünün milyarda birini ifade eder. Örneğin, nanometre, metrenin milyarda biridir.

Nanoteknoloji sayesinde daha sağlıklı ve güçlü üretim yapılabilecektir. Bu boyutta üretim teknolojisi, kuantum fiziğinin sağladığı olanaklar sayesinde gelişmiştir. Yakında bilgisayarlar bugün kullanılan bilgisayarlardan milyarlarca kat daha güçlü olacak. Tıbbi cihazların özellikleri bu teknoloji sayesinde gelişecek ve inanılmaz olanaklar yaratacak.

Nanoteknoloji konusu 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır ve 1990’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. Kısa süre içinde dünyada mekanik üretim anlayışının ortadan kalkacağı ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağı beklenmektedir. Bugün kumaş, boya ve araba sektöründe, temizlik ve yüzey kalitesini artırmak için kullanılan nanoteknoloji sayesinde, yakında yeni birçok ürün sunulacaktır.

Kısaca nano bir ölçektir, nanoteknoloji ise o ölçekte geliştirilen teknolojilerdir denebilir. Atomlarla ve onların diziliş şekilleri ile, malzemede, malzeme kullanımında ve üretim tekniklerinde yenilikler yapmak ve ihtiyaca uygun üstün özellikli yeni ürünler tasarlamak nanoteknoloji ile mümkün olacaktır.

Nanoteknolojinin bu boyutta gelişmeye başlaması ile birlikte ülkemizde de nano laboratuvarların kurulması bir ihtiyaç olmuştur. http://nanolaboratuvar.com internet sitesi üzerinden hizmet vermeye başlayan kuruluşumuz, ürün kalitesini tespit etmek için gereken çok çeşitli kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri yapmak üzere kurulmuştur. Yapılan her türlü analiz çalışmaları ve test sonuçlarını gösteren raporların resmiyet kazanması için de kuruluşumuz faaliyetlerini, Türkak, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, ILAC, IAF, TÜRKLAB, EUROLAB gibi kuruluşlardan aldığı yetkiye dayanarak gerçekleştirmektedir.

Nano Laboratuvar olarak verdiğimiz hizmetler şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Gıda Analizleri
  • Fiziksel Analizler
  • Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Katkı Analizleri
  • Kalıntı Analizleri
  • Mineral Analizleri
  • Mikotoksin Analizleri
  • Moleküler Biyoloji Analizleri
  • Dioksin Analizleri
 • Su Analizleri
  • Fiziko - Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Havuz Suyu Analizleri
 • Yem Analizleri
  • Kimyasal Analizler
  • Mikrobiyolojik Analizler
  • Yem Katkı Analizleri
 • PCR Analizleri
 • DNA İzolasyonu Analizleri
 • GDO Analizleri
 • Metal-Mineral Analizleri
 • İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Analizleri
  • Toz Ölçümü
  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü (Lex, 8 saat)
  • Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü
  • El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
  • Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Kimyasal Madde Maruziyeti ve Ortam Gaz Ölçümleri
 • Denetim ve Gözetim Hizmetleri
  • Hijyen Sanitasyon Denetimleri
  • Temiz Oda Analizleri
  • Hava Mikrobiyolojisi Analizleri
  • Laboratuvar Kurulum Danışmanlığı
 • Eğitimler
  • Gıda Mikrobiyolojisi Eğitimleri
  • Kimyasal Analiz Eğitimleri
  • Kimya ve Biyogenetik Eğitimleri
  • Laboratuvar Genel Eğitimleri
 • Laboratuvar Hizmetleri
  • Fiziksel Analiz Laboratuvarı
  • Kimyasal Analiz Laboratuvarı
  • Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı
  • Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
  • Biyogenetik Analiz Laboratuvarı
  • Katkı Analiz Laboratuvarı
  • Kalıntı Analiz Laboratuvarı
  • Mineral Analiz Laboratuvarı
  • Mikotoksin Analiz Laboratuvarı
  • İş Hijyen Test ve Analiz Laboratuvarı
  • Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

Nano Laboratuvar kuruluşumuz, deneyimli ve uzman bir kadro ile hizmet vermektedir. Sahip olduğu en son teknoloji ürünü altyapısı ile her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Faaliyetlerinde titizlik ve kalite en önemli ilkeleridir. Tarafsızlık, eşitlik ve dürüstlük, kuruluşumuzun gözettiği diğer ilkelerdir. Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve analiz ve test sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına her zaman dikkat etmektedir.

GÜÇ KATANLAR

KOSGEB
ISO Belgesi ve Gümrük Logo

İLETİŞİM

 A.Kahveci Bulv. Çankaya Cd.

 No 2 D:25 Beylikdüzü İstanbul

 Laboratuvar: 0 212 855 48 10

  [email protected]

   Numune Analiz Talep Formu